Warszawa Pagten

Warszawa Pagten

Den Sovjet-dominerede forsvarspagt blev oprettet i 1955 og blev opløst i 1991.

De fleste tidligere Warszawa Pagt lande er fulde medlemmer af NATO, heriblandt de nye EU-lande.

 

Links 

Warszawa Pagten http://www.fordham.edu/halsall/mod/1955warsawpact.html