Enstemmighed

Enstemmighed

Er den almindelige regel i internatonalt samarbejde som i NATO og betyder, at alle deltagende skal stemme for. Anvendes stadig som metode for beslutningstagning på de mest følsomme emner i EU-traktaterne som udvidelse med nye medlemslande og indførelse af nye skatter til EU.

Et land kan fremme beslutninger med enstemmighed ved at afholde sig fra at stemme i stedet for at stemme imod.

Lissabon-Traktaten gør kvalificeret flertal til den generelle regel for vedtagelse af EU-love i Ministerrådet. Hidtil har ændringer af traktater kun været muligt ved enstemmighed på en regeringskonference. 

Lissabon-Traktaten indeholder en generel passerelle, hvor enstemmighed kan ændres til kvalificeret flertal ved enighed. Se artikel 48.7 TEU. Gælder ikke for forsvar, se Artikel. 48.7.1 TEU.

 

Links

Se også Afstemninger i Rådet og Traktatændring