Subsidiaritetsark

Subsidiaritetsark

Konventets arbejdsgruppe for forenkling bad EU-Kommissionen om at overveje lovforslags overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i et såkaldt subsidiaritetsark.

 

Links

Se også rapporten fra Konventets arbejdsgruppe "Forenkling":

http://european-convention.eu.int/doc_register.asp?lang=DA&Content=WGIX