Generelle tjenesteydelser

Generelle tjenesteydelser

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse er et udtryk fra traktaterne, der dækker f.eks. telekommunikation, uddannelse, sundhed og dele af socialpolitikken. EU forlanger, at sådanne tjenesteydelser skal underkastes normale regler om konkurrence, og offentlige udbud af opgaver etc. Området er ærligt reguleret ved Service-direktivet og parallelle særdirektiver.

Kohll & Decker-sagerne forpligtede medlemslandene til at behandle offentlige serviceopgaver uden forskelsbehandling

 

 

Se Service-direktivet