Regionalisme

Regionalisme

En region er en del af et land.

Nogle føderalister (tilhængere af forbundsstat) taler om "Regionernes Europa". Snakken om "Regionernes Europa" afspejler dels ønsket om at mindske nationalstaternes magt og funktioner ved at flytte regeringskompetence opad til det overnationale EU-niveau og nedad til under-regioner inden for hvert nationalt område. Eller endog til naturgeografiske eller historiske regioner, som kan række over nationalstats-grænser.

Et sådant Europa ville have en vis lighed med Europa i Middelalderen, hvor der var mange forskellige politiske enheder.

 ·         EU har et Regionsudvalg, som dog kun er et rådgivende organ. EU's regionalpolitik styres af et særligt generaldirektorat ved navn DG Regioner, som rådgiver om relevante spørgsmål.

·         Nogle regionalist-partier fra nationalstater er repræsenteret i Europa-Parlamentet og tilhører deres eget tværnationale parti European Free Alliance, EFA. I Europa-Parlamentet sidder de sammen med de Grønne

 

Links http://www.europa.eu.int/comm/......s/regional_policy/index_da.htm">

http://www.europa.eu.int/comm/......s/regional_policy/index_da.htm">

http://www.europa.eu.int/comm/......s/regional_policy/index_da.htm"> http://www.europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_da.htm

 

http://www.greens-efa.org/