Betalings-bevillinger til afholdelse af udgifter

(Foto: European Commission)

Betalings-bevillinger til afholdelse af udgifter 

EU-budgettet sondrer mellem forpligtelses-bevillinger, som er det beløb, der kan forpligtes gennem et budgetår, og betalings-bevillinger, som er de beløb, der kan udbetales i et budgetår.

 

Links

Se også Budget.