Den Europæiske Stabilitetspagt

Den Europæiske Stabilitetspagt 

Et fælles handlingsprogram under den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik siden 1995. Pagtens mål er at sikre stabile grænser i Central– og Østeuropa.

·         Den må ikke forveksles med Stabilitets- og Vækstpagten, som er et led i Den Økonomiske og Monetære Union.