Optimalt Valuta-område

Optimalt Valuta-område

En økonomisk teori, der går ud på, at valutaer bør operere i et område, der er tilstrækkelig ensartet - homogent - til at kunne skabe et stabilt grundlag for valutaen. Ellers vil der være et pres fra områder for at bryde ud, eller krav om større pengeoverførsler fra en central myndighed til fattigere områder for at udligne regionale forskelle.

Gamle stabile stater anses generelt for ideelle valutaområder, da de er temmelig ensartede, og har alle redskaber inden for økonomisk politik til rådighed.

Euroland er endnu ikke et optimalt valutaområde, og EU har kun kompetence til at organisere pengepolitikken – altså ikke alle redskaber.

Lissabon-traktaten og Euro-pagten giver hjemmel til at foretage en videre samordning af den økonomiske politik og vedtage særskilte foranstaltninger for Eurozonen.

 

Links

Se også Økonomisk og Monetær Union og Enhedsvaluta