Offentlige indkøb

Offentlige indkøb

EU-direktiver vedrørende det fælles marked kræver licitation over hele EU for offentlige og halvoffentlige køb over bestemte beløb. Således skal alle større køb og kontrakter i medlemslandene udbydes på EU niveau. Alle virksomheder i EU skal behandles lige.

Det forhindrer medlemslandene i at bruge offentlige licitationer og tilbud om indkøb og servicekontrakter til at diskriminere andre EU-landes virksomheder. Det er ulovligt at udøve forskelsbehandling til fordel for firmaer og økonomiske aktører inden for egne grænser. Offentlige licitationer bekendtgøres i en særudgave af Den europæiske Unions Tidende.

Beløbsgrænserne har været kritiseret for at medføre store udgifter til at arrangere udbud, hvor der alligevel ikke er andre end lokale udbydere. Det gælder for eksempel for driften af færgefart på de danske småøer.

 

Links 

En grundig forklaring og aktuelle satser findes på Kommissionens hjemmeside

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_da.htm

 

Direktivet om offentlige indkøb:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2004/l_134/l_13420040430da01140240.pdf 

 

Om direktivet: http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/l22009.htm