Proportionalitet

Proportionalitet

Proportionalitet betyder forholdsmæssighed. Et indgreb skal ikke være mere indgribende end nødvendigt for formålet. Institutionerne skal vise mådehold over for borgerne og virksomhederne.

Lissabon-traktaten har en særlig protokol om subsidiaritet og proportionalitet. 1/3 af de nationale parlamenter kan reagere inden for 8 uger mod et lovforslag med den virkning, at EU-Kommissionen så skal se på forslaget igen.

De behøver dog ikke foretage ændringer. I 2006 har EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd besluttet at lade de nationale parlamenter foretage en løbende kontrol over alle EU-forslags overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitets-princippet.

 

Se Subsidiaritet