Politiske direktører

Politiske direktører

Møder mellem de øverste udenrigsministerielle embedsmænd, som fører tilsyn med EUs Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og forbereder forslag for udenrigsministermøder i Ministerrådet. De udøver også politisk tilsyn med EU's militære spørgsmål under Lissabon-traktaten