Neutralitet

Trinity College i Dublin, Irland (Foto: EU Commission)

Neutralitet

Blandt de 28 medlemslande er Irland, Sverige, Finland, Østrig, Cypern og Malta neutrale. De er ikke medlemmer af nogen militær-alliance og er ikke forpligtet af noget fælles forsvars-samarbejde.

Lissabon-traktaten udgør et problem for neutrale stater, fordi den danner basis for fælles EU-handling inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ifølge traktaten har de neutrale lande ret til at deltage i militære aktioner, hvis de måtte ønske det, men de er ikke juridisk forpligtet til det.

De modtager og deler ikke NATO-hemmeligheder, sådan som resten af EU-medlemmerne ellers gør.

Lissabon-traktaten opfordrer alle medlemsstater til at støtte den fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. 

Neutralitet nævnes ikke i traktaten, men medlemsstaternes udenrigspolitiks "særlige karakter" bliver nævnt.

Efter Lissabon-traktaten kan Unionen gå i krig uden mandat fra FN. Det kræver en enstemmig beslutning blandt medlemslandene.

 

Se også Forsvar