Sammenslutningen vedrørende Den Europæiske Monetære Union

Det Europæiske Råds møde i Hannover, Tyskland, 27.06.88 hvor det blev bestemt at oprette et undersøgelses-udvalg mht. Den Økonomiske og Monetære Union. Ledet af tidligere EU-Kommissions formand, Jacques Delors. (Foto: European Commission)

Sammenslutningen vedrørende Den Europæiske Monetære Union

Sammenslutningen vedrørende Den Europæiske Monetære Union startede i 1987 en kampagne blandt virksomheder for den fælles mønt. Kampagnen var finansieret af Europas største virksomheder.  

Det Europæiske Råds møde i Hannover 27. juni 1988 satte ØMU-processen i gang med nedsættelse af en arbejdsgruppe ledet af Kommissionens formand, Jacques Delors.

Organisationen er ikke længere aktiv.