Blandet aftale

Blandet aftale

En aftale mellem EU og medlemsstaterne, der omfatter emner, hvor EU er kompetent, og emner, hvor landene selv kan bestemme. Cotonou-Aftalen er en blandet aftale, som underskrives af både EU og medlemslandene.

Lissabon-traktatens Artikel 47 har gjort Unionen til en samlet "juridisk person", som kan indgå blandede aftaler om udenrigspolitik og fællesskabsemner. EU kan så underskrive alle slags aftaler for medlemslandene, og medlemslandene kan ikke selv indgå internationale aftaler, hvor EU lovgiver internt.

Aftaler med andre lande - den såkaldte eksterne forhandlings-kompetence - er en "ene-kompetence" for EU, hvor det er forbudt for medlemslandene at handle selvstændigt.

 

Links

 

Se også Aftaler med andre lande