Industripolitik

(Foto: European Commission)

Industripolitik

Lissabon-traktatens artikel 6 og 173 TFEU har industripolitik som en del af området med støttende, koordinerende eller supplerende initiativer, hvor sigtet ikke er fælles lovgivning. Der kan dog vedtages love efter den almindelige lovgivningsprocedure, blot sigtet ikke er harmonisering af medlemslandenes egne love.

 

Links

EU-Kommissionen: Virksomheder og industri.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm