Hierarki

EU Commission (Foto: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Hierarki

Kommissionens struktur svarer til den franske centralforvaltnings med en strengt hierarkisk struktur, hvor embedsmænd kun må kommunikere med deres nærmeste kollega i kommandovejen. De lavere niveauer må ikke selv tage beslutninger, men er afhængige af ordrer oppefra.

Besvarelsen af breve følger lange kommandoveje, og de skal skrives i overensstemmelse med Kommissionens håndbog: "L'Expression écrite dans les services de la Commission des Communautés européennes".

Ordet kommer oprindeligt fra græsk, hieros, hellig, + gr. -archein, at styre. Hierarki betød altså oprindeligt præstestyre.

Romano Prodi modtog engang et formelt brev med ti underskrifter. Han spurgte: "Hvem af underskriverne har faktisk læst brevet?" Eksemplet antyder, at hvis alle er lige ansvarlige, er der ingen, der tager ansvar.