Genève-konventionen

(Foto: UN)

Genève-konventionen

FN-regelsæt om flygtninge fra 1951 giver hver flygtning ret til at få sin ansøgning om flygtningestatus behandlet i det land, hvor der søges.

Konventionen fastlægger ikke, hvor lang tid det ansvarlige land må være om at behandle ansøgningen. Derfor blev Dublin-konventionen vedtaget.

 

Links

http://www.leksikon.org/Artikelphp?n=4935#