Almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, GATS

WTO hovedkvarter i Geneve (Foto: World Trade Organisation)

Almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser, GATS

International aftale under WTO om indførelse af markedsøkonomi og frihandel inden for f.eks. sociale tjenesteydelser.

EU forhandler på vegne af medlemsstaterne og beslutter Unionens politik med kvalificeret flertal i Rådet.

Forhandlingsmandater hemmeligholdes ofte for Europa-Parlamentet, selv om Parlamentet som hovedregel skal godkende aftalerne efterfølgende, for at de kan træde i kraft.

 

Links

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm