Almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, GATT

WTO's hovedkvarter i Geneve (Foto: World Trade Organisation)

Almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, GATT

Etableret af FN i 1948. Formålet var at forøge handel, fremme frihandel og nedbryde toldskranker.

GATT havde 110 medlemmer, da den i 1995 blev omdannet til Verdenshandelsorganisationen WTO.

EU forhandler på vegne af alle medlemsstater i spørgsmål om verdenshandel. Unionens politik fastlægges som hovedregel med kvalificeret flertal i Rådet.

 

Links

http://www.gatt.org/