De fire friheder

Defire friheder blev fastlagt med Rom Traktaten (Foto: These Tides)

De fire friheder

De berømte fire friheder er de samme, som blev formuleret i Rom-traktaten; den frie bevægelighed af varer, tjenester, kapital og arbejdskraft inden for EU.

 

Links

 

http://www.eufagligt.dk/index.php?page_id=29&data_id=13&sel_content_id=513