Factortame sagen

Court of Justice (Foto: Court of Justice)

Factortame sagen

En vigtig dom afsagt af EU-Domstolen, der giver borgere og firmaer direkte rettigheder efter EU-direktiver, uanset om medlemslandene har gennemført dem i national lovgivning. Sag 213/89 (vedrørende kvote hop).