Kvotehop

Kvotehop

Under den fælles fiskeripolitik (CFP) kan fiskeriselskaber fra ét medlemsland forsøge at etablere sig i et andet lands fiskeriområde under dettes fiskerikvote.

Dette er tilladt som følge af EU-reglerne om den frie etableringsret. Imidlertid har EU-Domstolen forlangt, at skal der være en vis reel forbindelse mellem de pågældende fiskere, deres både, og nationaliteten af det land de beslutter at fiske hos.