Bestyrelsen i den Europæiske Centralbank

Bestyrelsen i den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank ledes af en formand, en næstformand og nogle få medlemmer, som tilsammen udgør bankens bestyrelse.

 

Links

http://www.ecb.int/