EFTA, Europæiske Frihandelssammenslutning

Den Europæiske Frihandelsorganisation (Foto: http://secretariat.efta.int/)

 EFTA, Europæiske Frihandelssammenslutning

EFTA blev etableret i 1959 og startede sit arbejde den 3. maj 1960. Hovedkvarter og sekretariat ligger i Genève.

EFTA er et frihandelsområde, hvor alle varer kan bevæge sig toldfrit. EFTA-landene har forskellige toldsatser i forhold til lande uden for EFTA, i modsætning til EU, der som toldunion har ens satser udadtil.

Storbritannien var initiativtager til EFTA. Andre medlemmer var Østrig, Danmark, Portugal og Sverige, som alle senere har meldt sig ind i EU. Finland, Island og Liechtenstein tilsluttede sig EFTA på et senere tidspunkt.

Nu er kun Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz medlemmer.

Norge, Island og Liechtenstein har en EØS-aftale med EU. Schweiz har ved folkeafstemninger både stemt nej til EU-medlemskab og det ”Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS”. Har i stedet indgået 7 forskellige bilaterale aftaler med EU, som sikrer frihandel mellem EU og Schweiz, der nu er en "ø" i EU.

EFTA har engelsk som fælles arbejdssprog

 

Links

http://www.efta.int/