Europæiske Menneskerettighedskonvention

Europæiske Menneskerettighedskonvention (Foto: European Commission)

Europæiske Menneskerettighedskonvention 

Inspireret af FN's Menneskerettighedserklæring etablerede Europarådet i Strasbourg den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konventionen blev ledsaget af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at dømme lande, som overtræder menneskerettighederne. Konventionen blev undertegnet i Rom i 1950 og trådte i kraft i 1953.

Borgere fra de deltagende stater kan rejse sager imod deres egne regeringer om påståede overtrædelser af menneskerettighederne. Alle EU-medlemsstater samt alle ansøgerlande har underskrevet konventionen. Med hjemmel i Lissabon-traktaten tiltræder EU som organisation konventionen.

Ordlyden giver dog ikke forrang til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som det blev foreslået af EU-kritikerne i det særlige konvent om EU’s menneskerettighedscharter.

Hvis der opstår konflikt imellem Menneskerettigheds-Domstolen i Strasbourg og EU-Domstolen i Luxembourg, vil kendelsen fra EU-Domstolen have forrang.

 

Links

Se også EU-Domstolen 

http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/konventionen/