Økonomisk koordinering

(Foto: EU Commission)

Økonomisk koordinering

Selvom medlemsstaterne af Eurozonen bruger den samme valuta, bliver de økonomiske politikker, særligt skatte-, udgifts- og budgetpolitik, samt indkomst- og lønpolitik, fortsat besluttet på nationalstats-niveau.

Traktaterne pålægger alle egeringer at gennemføre deres økonomiske politik, så man undgår inflation. Der er nu også særlige regler for landene i Eurozonen.

Regeringer, der kører med store budgetunderskud, kan pålægges bøder under Stabilitets- og Vækstpagten.

deralister og andre har opfordret til, at Eurozone-medlemmer indfører en finansunion, det vil sige en skatte- og udgiftsunion, ud over den monetære union.

Den fælles indsats er dog begrænset af, at nye indtægter kun kan vedtages hvis alle lande godkender det, og at loftet for EU's egne indtægter er på 1,27 % af EU's samlede bruttonationalprodukt og kun kan hæves, hvis alle lande godkender det.

EU havde først kun frivillige midler for koordination af de økonomiske politikker gennem de såkaldte Lissabon-Cardiff- og Köln processer.

 

Links

http://europa.eu/pol/emu/index_da.htm