Økonomiske og Monetære Union, ØMU

3. stadie af ØMUen introducerede Euroen som møntfod i de 12 Eurozone lande (Foto: European Commission)

Økonomiske og Monetære Union, ØMU

Etableret med Maastricht-traktaten 1993. ØMU’en medfører et loft for offentlige udgifter og for finansiering af offentlige udgifter, ikke mindst et forbud mod at trykke og cirkulere national valuta.

Tredje fase af forberedelserne startede 1. januar 2001 med introduktionen af en enhedsvaluta, Euro’en.

ØMU’en skabte desuden grundlaget for den fælles Europæiske Centralbank, ECB, som udsteder valutaen for landene i Eurozonen og dermed kontrollerer kreditgivning for hele zonen. Traktaten stiller krav om en lav inflation. ECB har besluttet at holde den årlige inflation i Eurozonen på 2% eller derunder. 

ECB er politisk uafhængig. EU-traktaten forbyder Banken at følge instruktioner fra en hvilken som helst regering eller EU-institution. 

Traktaten forpligter medlemsstaternes regeringer til at føre en økonomisk politik, der er i overensstemmelse med ECE’s monetære politik. Under Stabilitets- og Vækstpagten kan regeringer, der kører med for store budgetunderskud og ikke straks forsøger at rette op herpå, pålægges bøder. 

I 2003 overtrådte både Tyskland og Frankrig et forbud mod, at de offentlige udgifter maksimalt må have et underskud på 3 % af bruttonationalproduktet. De to lande risikerede derfor bøder, men slap med skrækken. 

Efter Finanskrisen i 2008 er reglerne strammet op med et nyt loft for det såkaldte strukturelle underskud. Det må højst være på 0,5 % af BNP og udtrykker det løbende underskud med fradrag for konjunkturvirkninger.

 

Links 

Se også Enhedsvaluta og Optimalt Valuta-område 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm