Direkte udbetalinger

Farmers receive direct payments from the EU that are not related to their current production. (Foto: Lis Lak Risager)

Direkte udbetalinger

I stedet for prisstøtte til landbrugsprodukter har en reform af EU’s landbrugspolitik ført til direkte udbetalinger til landmænd ud fra størrelsen af deres landbrugsareal eller niveauet af deres tidligere produktion, men uden sammenhæng med deres nuværende produktion.

Man taler om "afkobling" af landbrugsstøtte. Landmænd i de nye medlemsstater fik det første år 25 % af den direkte støtte til EU's landmænd stigende til 100 % i 2013.

På topmødet i København i 2002 fik ansøgerlande lov til at supplere med nationale subsidier. Det kaldes topping up af den direkte støtte fra EU's budget.

 

Links

Se også den Fælles landbrugspolitik.

http://ec.europa.eu/agriculture/external/enlarge/index_en.htm