Afkobling

(Foto: Notat)

Afkobling

Landbrugsstøtte afhænger oftest af produktionens størrelse. EU-Kommissionen forsøger at få støtten koblet fra produktionen og omlagt til areal og indkomststøtte, så landmændene støttes uanset, hvor meget de producerer. På den måde kommer udbud og efterspørgsel af landbrugsvarer til at spille en større rolle end støtteniveau for forskellige produkter.

 

Links

Se også Direkte støtte.
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm