Topping up

(Foto: EUobserver.com)

Topping up

"Topping up" betyder at lægge oveni – EU betalte 25 % af den direkte indkomststøtte til landbrugere i ansøgerlandene i 2004, 30 % i 2005, og 35 % i 2006. 

Derefter steg støtten med 10 % hvert år indtil 2013. 

 De nye medlemslande havde lov til at betale mere ud af deres eget budget og fra penge afsat til udvikling af landbruget gennem "topping up" op til højst 55 % i 2004, 60 % i 2005 og 65 % i 2007 (bortset fra Slovenien og Cypern, som havde lov til at lægge oveni fra tiltrædelsesdagen).

Fra 2007 måtte denne læggen oveni være 30 %, men ikke over, hvad de ville have modtaget som gamle medlemmer.