De Gaulle, Charles (1890-1970)

De Gaulle, Charles (1890-1970)

Fransk præsident, som fremtvang Luxembourg-kompromiset. De Gaulle omtalte EU-Kommissionen som "bureaukrater uden fædreland".

De Gaulle ønskede et mellemstatsligt samarbejde, et "Fædrelandenes Europa” snarere end overnational integration.

 

Links 

http://www.charles-de-gaulle.org/sommaire.php3?id_mot=4