O`Reilly, Emily

O`Reilly, Emily

Europæisk ombudsmand siden 2013. Tidligere irsk ombudsmand og journalist.