Ombudsmand

Nikiforos Diamandouros, Den Europæiske Ombudsmand (Foto: European Commission)

Ombudsmand

En ombudsmand er en embedsmand, der behandler klager over det offentlige fra almindelige borgere. Den europæiske ombudsmand har kontor i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og behandler klager fra alle EU-borgere. Ombudsmanden har gjort meget for at sikre åbenhed i EU.

Den europæiske ombudsmand blev oprettet med Maastricht-traktaten i 1993, efter forskellige danske forslag.

I 2013 fik EU ny ombudsmand med den tidligere irske ombudsmand Emily O'Reilly. Hun har en fortid som journalist og blev den første kvindelige ombudsmand i Irland i 2003.

Den først valgte var Jacob Söderman med en fortid som finsk ombudsmand og socialdemokratisk justitsminister. Han blev valgt med et snævert flertal på 7 stemmer i konkurrence med et græsk medlem af Europa-Parlamentet.

Jacob Söderman trak sig tilbage i 2003 og blev erstattet af den græske ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, som er med i det græske socialistparti PASOK.

Den første EU-ombudsmand foreslog reformer i EU-institutionerne og en moderne forvaltningslov, der kunne fremme åbenhed, gennemsigtighed og en mere moderne administration.

 

Links

European Ombudsman www.ombudsman.europa.eu/home.faces‎/