Decharge

Decharge

Europa-Parlamentet "frigiver" eller godkender Kommissionens regnskaber hvert år. EU-Medlemsstaterne giver deres godkendelse gennem en beslutning i Ministerrådet.

·         I 1998 afviste Europa-Parlamentet at give decharge på grund af regnskabernes utilfredsstillende karakter.

·         Det førte til, at EU-Kommissionen under ledelse af Jacques Santer trådte "frivilligt" tilbage 15. marts 1999.

·         Siden 1994 har den Europæiske Revisionsret hvert år udtalt, at de ikke kan sige god for alle underliggende transaktioners rigtighed. 

 

Links 

Se også Mistillidsvotum.og Uafhængig ekspertgruppe

http://europa.eu.int/comm/budget/index_en.htm