Flerårige finansielle rammer

Flerårige finansielle rammer 

EU beslutter "finansielle overslag", der sætter grænser for EU-udgifter for forskellige kategorier af udgifter. De finansielle overslag blev omdøbt til "flerårige finansielle ramme" i Lissabon-traktatens artikel 312 TFEU. 

Vedtagelsen er en del af budgetproceduren. Den finder sted før estimaterne for institutionernes udgifter og Kommissionens oprettelse af ​​det foreløbige budgetforslag. Det årlige budget skal overholde vedtagne rammer. 

Vedtagelsen af ​​de finansielle overslag er reguleret af Lissabon-traktaten med enstemmighed. Det kan senere ændres til kvalificeret flertal - men denne beslutning kræver enstemmighed i henhold til den særlige passerelle-bestemmelse i artikel 312,2 i TFEU. 

Europa-Parlamentet skal give sit samtykke, med absolut flertal blandt sine medlemmer. 

Før Lissabon-traktaten blev de flerårige finansielle overslag reguleret af en interinstitutionel aftale mellem Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

 

VEDRØRENDE INDHOLDET 

Den sidste flerårige finansielle ramme dækker perioden 2014-20. I mangel af en enstemmig aftale mellem medlemsstaterne og et absolut flertal i Europa-Parlamentet, skal de årlige budgetter respektere de senest vedtagne finansielle overslag. 

En enkelt medlemsstat kan således blokere for en stigning i de samlede udgifter. Kravet om enstemmighed kan kun ændres til flertalsafgørelser ved enstemmighed. 

I løbet af de seneste forhandlinger i 2013 fik Europa-Parlamentet ingen reel indflydelse på sammensætningen af det 7-årige budget, men Europa-Parlamentet opnåede ret til en revision af det langsigtede budget i 2016. 

EU-topmødet i København i december 2002 besluttede finansielle overslag, som omfattede omkostningerne til udvidelsen af ​​EU. Tallene blev derefter medtaget i tiltrædelsestraktaterne. 

Det betød, at Europa-Parlamentet blev sat ud af spillet om at påvirke udgifterne. Parlamentet reagerede først ved at true med at forsinke udvidelsesprocessen, men gav til sidst sit samtykke, mod et højere beløb. 

I 2006 var der også konflikt om de økonomiske retningslinjer for 2007-2013. Parlamentet insisterede på flere penge til de nye medlemslande. Et kompromis blev nået under det østrigske formandskab. 

 

Link 

Se også Budget 

Se budgettet her: 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm ff/index_en.cfm ">http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm ff/index_en.cfm ">

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm ff/index_en.cfm "> ff/index_en.cfm