Tildelte beføjelser

Tildelte beføjelser

EU har kun den magt, der er tildelt institutionerne ved traktaterne.
Beføjelser, der ikke er tildelt institutionerne, forbliver i medlemslandene
.

Det er ligesom i "the 10th Amendment" i den amerikanske forfatning samt den schweiziske forfatning. Princippet om tildeling af kompetence er med i Lissabon-traktaten.

EU-Domstolen afgør eventuelle tvister om en kompetences placering, ligesom den amerikanske højesteret og den tyske forfatningsdomstol dømmer i tvister mellem delstater og forbund.

Se også Medlemsstats-kompetence