Reformarbejdsgruppen

Reformarbejdsgruppen 

I 2007 var der kamp om valg af ny formand for Europa-Parlamentet. En reformarbejdsgruppe blev nedsat efter valget. Den fremlagde flere rapporter med forslag til reformer af Parlamentet. 

Den endelige rapport blev offentliggjort i april 2009 og foreslog bl.a. reformer af plenarmøder og indsatte rollerne som koordinatorer, ordførere og skyggeordførere i reglerne. 

Arbejdsgruppen afholdt 37 møder, herunder 3 seminarer. De tog også på en studietur til den amerikanske kongres i Washington. 

Gruppen blev ledet af Dagmar Roth-Behrend fra tysk SPD og omfattede tre gruppeledere, Graham Watson, Monica Frassoni og Jens-Peter Bonde. Gruppen etableret 100 reformforslag. 80 blev accepteret.

Se også Europa-Parlamentet, Koordinatorer og Ordførere.