Uddybning

Uddybning
EU-analytikere taler om "udvidelse" og "uddybning" af EU. 

Uddybning indebærer blandt andet, at der indføres kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed for at skabe overnational europæisk ret. Dette indebærer yderligere integration. Udvidelse kan være med flere medlemsstater eller med nye politikområder. 

Indtil nu har EU-uddybning af samarbejdet altid været en betingelse for EU-udvidelse med nye lande, fordi de oprindelige medlemslande presser på for en føderal udvikling. 

Der er nu mulighed for at anvende "forstærket samarbejde" til at uddybe traktaternes bestemmelser - indført ved Nice-traktaten. Man tillader visse medlemsstater at integrere tættere indbyrdes. 

Lissabon-traktaten giver også mulighed for forstærket samarbejde besluttet med kvalificeret flertal, og åbner for et struktureret samarbejde for nogle medlemslande om forsvar.