Klimaforandringer

Klimaforandringer

I december 2007 mødtes 15.000 repræsentanter fra hele verden på Bali for at bekæmpe klimaforandringer. I 2009 afholdes et FN-topmøde i København med samme formål.

Lissabon-traktaten inkluderer kampen mod klimaforandringer som en baggrund for EU's miljøpolitik. Se artikel 174 TFEU. Klima er et af 68 nye områder, hvor der stemmes med kvalificeret flertal.

Danmark har haft posten som klimakommissær med Connie Hedegaard fra 2009 – 14. Herefter blev posten lagt sammen med energiporteføljen og gik til det spanske medlem Miguel ARIAS CAÑETE med en fortid i olieindustrien.