Gaver

EU officials may not receive gifts, favours or payment without the consent of the appointing authority (Foto: www.cafepress.com/+born_freetaxed_to_death_bu..)

Gaver

EU-embedsmænd må ikke uden ansættelsesmyndighedens samtykke modtage gaver, begunstigelser eller belønninger, er det fastlagt i personalevedtægtens. Artikel 11.

Der findes interne regler for modtagelsen af gaver, når værdien er over 50 € pr. år, fremgår det af et svar fra Barroso til et medlem af Europa-Parlamentet, 28.3.2006.

For gaver under 150 € kan modtageren få lov til at beholde gaven. Gaver til en værdi over 150 € skal gå til Kommissionen eller sælges til fordel for en velgørende organisation.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso blev ved sin tiltræden kritiseret for at have modtaget en sejlferie af en græsk skibsreder – Latsis - til en værdi af ca. 25.000 €. Kommissionen fører register over modtagne gaver.

 

På Kommissionens hjemmeside kan man se alle gaver over 150 € i værdi:

 

Links

http://ec.europa.eu/Commission......x_recus_par_le_college3_fr.pdf

http://ec.europa.eu/Commission_Barroso/index_en.htm  

Se også Adfærdskodeks