Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

Kommissionen har vedtaget et sæt interne spilleregler for kommissærernes opførsel, en såkaldt ”Code of conduct”, vedtaget 24. november 2004. Der er bl.a. regler for angivelse af deres økonomiske interesser og deres koners/mænds aktiviteter og regler for besøg og gaver.

Kodekset var en indrømmelse til Europa-Parlamentet efter kritik af bl.a. Barrosos modtagelse af en ferierejse fra den græske skibsreder Latsis.

Europa-Parlamentet har også vedtaget en adfærdskodeks.  

 

Links 

Code of Conduct for Members of the European Parliament

http://ec.europa.eu/Commission....../pdf/code_conduct_en.pdf#page8

http://ec.europa.eu/Commission......x_recus_par_le_college3_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/code_of_conduct/code_conduct_en.pdf#search=%22SEC(2004)%201487%2F2%22