Landbrugsstøtten, hvem der får hvad?

European Commission (photo) (Foto: www.novinite.com/view_news.php?id=109075)
Landbrugsstøtten, hvem der får hvad? 

Siden 2004 har alle danskere kunnet se, hvilken støtten der bliver betalt til danske landmænd og virksomheder fra EU-midler i Bruxelles. 

Journalisterne Keld Hansen og Niels Mulvad for Dansk International Center for Analytical Reporting (Dicar) vandt en sag gennem den danske ombudsmand og fik oplysningerne, som den danske regering og EU-Kommissionen ikke ønsketde at levere til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet - eller offentligheden. 

Fra 2009 blev alle medlemsstater i EU forpligtet til at offentliggøre landbrugsstøtten. Ved indsættelsen af Barroso-Kommissionen i 2004 lovede både Barroso og den indkomemnde næstformand Siim Kallas, at de ville ofentliggøre støttemodtagerne. Løftet blev fremsat offentligt til Jens-Peter Bonde under de offentlige høringer med de foreslåede kommissærer.

Desværre stoppede EU-Domstolen offentliggørelsen af hensyn til privatlivets fred, jf. Domstolens sager C-92/09 og C-93/09. Kommissionen lovede så at få offentlighed ind i reglerne.
Se støtten pa Farmsubsidy.org
Se også Åbenhed