Union

Union

Den officielle betegnelse for de europæiske fælleskaber var efter Maastricht-traktaten fra 1993 Den Europæiske Union, som forkortes EU. I Lissabon-traktaten fra 2009 kaldes EU også for ”Unionen”.

Ordet Union var med som målsætning i Rom-traktaten i de første danske oversættelser fra Udenrigsministeriet. Siden blev udtrykket erstattet med sammenslutning. Ordet har givet anledning til stor strid i Danmark, fordi det store flertal af vælgere i mange år var for et økonomisk fællesskab, men imod en politisk union.

Ved folkeafstemningen om EF-pakken - Fællesakten - i 1986 sagde den danske statsminister Poul Schlüter, at Unionen ville være stendød, hvis man stemte ja på torsdag.

På et topmøde i Paris i oktober 1972 gav daværende statsminister Anker Jørgensen tilslutning til EFs omdannelse til en union inden 1980.

Udtrykket EU og Unionen anvendes nu i flæng.