Jørgensen, Anker (1922 - )

Jørgensen, Anker (1922 - )

Blev udpeget som statsminister af Jens Otto Krag den 3. oktober 1972, dagen efter folkeafstemningen om Danmarks medlemskab i EF. Socialdemokratiet.

Var med til at anbefale dansk EF-medlemskab som formand for det daværende arbejdsmandsforbund, hvor flertallet anbefalede vælgerne at stemme nej.

Deltog i det første EU-topmøde i Paris efter folkeafstemningen om Danmarks EF-medlemskab. Her støttede han en højtidelig erklæring om EF`s omdannelse til en Union inden 1980.