Celex

(Foto: Lis Lak)

Celex

Var en database med begrænset adgang, indeholdende alle eksisterende EU-regler, herunder EU-traktater, internationale aftaler, lovforslag og andre dokumenter. Nu erstattet af Eur-lex.

Links 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/da/index.htm