EUR-lex

EUR-Lex

EUR-Lex er en database over alle de juridiske tekster i Den Europæiske Union, og giver gratis direkte adgang til disse dokumenter. Gennem EUR-Lex er det muligt at konsultere Den Europæiske Unions Tidende EU (siden 1998) og det indeholder de traktater, lovgivning, retspraksis og lovforslag, og de seneste forslag og meddelelser fra Den Europæiske Union.

I april 2014 var der 32.861 EU-love, blandt dem 12.204 Beslutninger, 9.038 forordninger, 4.348 beslutninger uden adressat, 1790 direktiver og 1619 gennemførelsesforordninger.

Fem år før i 2009 blev omkring 26.500 retsakter registreret i "Register over EF-retsforskrifter." Dette tal omfattede ændringer, som man skal læse for at forstå det fulde regelværk. 

Oversigten giver også data under 20 forskellige overskrifter. De omfatter ikke ændringer. Det samlede antal retsakter her var 17.000. Nogle handlinger er registreret under mere end én overskrift. Netto antal forskellige retsakter kunne være omkring 11.000.

Kommissionen har opgjort antallet af gyldige direktiver, forordninger og afgørelser som 10.785 i et brev af 15. maj 2009. Ikke inkluderet i disse tal er de retsakter, der ændrer eksisterende lovgivning. Antallet af disse er 10.014.

Reglerne oversættes til de følgende 24 sprog: bulgarsk, kroatisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, ungarsk, italiensk, litauisk, lettisk, maltesisk, hollandsk, polsk, portugisisk, rumænsk , slovakisk, slovensk og svensk. Irsk (gælisk) oversættelse er ikke fuldstændig.

Links

Se Antal love

http://eur-lex.europa.eu/brows......e/directories/legislation.html

http://eur-lex.europa.eu/stati......gislative-acts-statistics.html

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm