CEFIC

(Foto: Notat)

CEFIC

Det europæiske Råd for Kemiske Fabrikantforeninger. En af de stærkeste lobbyorganisationer i EU. Den repræsenterer kemikalieindustrien og varetager deres fælles interesser i EU’s beslutningsproces.

Links

Se også kemikalier.

http://www.cefic.org