Medlemmer af EU-Parlamentet, MEP'ere

EU-Parlamentet i Bruxelles (Foto: EP)

Medlemmer af Europa-Parlamentet

Der er 751 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Mandaterne fordeles i henhold til Lamassoure-Severin-betænkningen, der blev vedtaget i Europa-Parlamentet i 2007 og introducererede et princip om ”degressiv proportionalitet” i fordelingen.

Danmark har 13 medlemmer med 5,6 millioner indbyggere, Tyskland har 96 med 80,5 millioner indbyggere.

 

Links 

Se også Europa-Parlamentet og Løn