Unionen af Industri- og Arbejdsgiver Sammenslutninger i Europa

(Foto: http://www.unice.org/Content/Default.asp?PageID=234)

Unionen af Industri- og Arbejdsgiver Sammenslutninger i Europa

(Union of Industrial and Employer Confederations of Europe, UNICE)

Arbejdsgiverforeningerne på EU-niveau, som kan indgå aftaler med andre arbejdsgiverforeninger, CEEP og fagforeninger organiseret i EFS

 

Links

http://www.unice.org/Content/Default.asp?