Tobinskat

Tobinskat

Det er blevet foreslået at beskatte alle valutahandler over grænserne med f.eks. 0,1 % for at begrænse international valutaspekulation og finansiere bæredygtig udvikling. 

Kommissionen stillede forslag om en mere beskeden afgift på finansielle transaktioner i 2011. Ministerrådet - og den danske regering - har forkastet ideen. Den er opkaldt efter den amerikanske økonomi-professor, James Tobin. Kommissionen ville have beskattet handel med aktier, obligationer og værdipapirer.

Forslaget er nu gennemført af nogle af EU-landene som Frankrig og Tyskland, men ikke af Danmark.